årets agilityhund

Agility
 

Plac. Namn Poäng
     
     
     
     
     
     
     
2014 Charlie&Karin  


 

 

Hopp
 

Plac.
 
Namn
 
Poäng
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
2014 Sivan&Karin   

Regler för agilitylistan

Listansvarig: webmaster@valbobk.se
Notera att listan uppdateras med rapporterat tävlingsresultat först när resultatet finns registrerat på SKKs Hunddata. Resultat som inte finns registrerade hos SKK den 7 januari kommande år kommer inte att kunna tillgodoräknas.

Nedanstående regler gäller från 2014-01-01.

  • De tio (10) bäst placerade hundarna i respektive klass (agility / hopp) premieras vid årsmötet kommande år. Den hund som erhållit högst poäng vid årets slut blir "Årets agilityhund".
  • Ägare till hund på denna lista måste vara medlem i Valbo BK. Kontroll av medlemskap sker innan fastställande av listan.
  • Hund som deltar vid officiellt agilityprov erhåller poäng som kan räknas till denna lista. För att ett ekipage ska komma med på listan måste ägaren skicka in hundens tävlingsresultat till webmaster@valbobk.se senast en (1) månad från tävlingstillfället. Detta gäller alla månader förutom december då sista dagen för resultatrapportering är den 31 december.
  • Maximalt sex (6) resultat får medräknas under ett och samma år. Om enskild hund uppnår fler resultat så räknas de resultat där hunden har erhållit högst listpoäng.
  • Beräkningsgrunder:
  H1 AG1 H2 AG2 H3 AG3
0 fel 10 11 12 13 14 15
0,01 - 4,99 fel 9 10 11 12 13 14
5 fel 8 9 10 11 12 13
5,01 - 9,99 fel 7 8 9 10 11 12
10 fel 6 7 8 9 10 11
10,01 - 14,99 fel 5 6 7 8 9 10
15 fel 4 5 6 7 8 9
15,01 - 19,99 fel 3 4 5 6 7 8
20 fel 2 3 4 5 6 7
Målgång 1 2 3 4 5 6
Cert - - - - 10 11
SE AGCH/ SE AG(HOPP) CH - - - - 20 20

 

  • Om två eller fler hundar hamnar på samma slutpoäng så räknas den hund med minst antal starter som segrare. Om det ändå inte går att skilja hundarna åt så summeras det individuella antalet fel för samtliga rapporterade starter och den hund med lägst antal fel segrar. Kan hundarna fortfarande inte skiljas åt så placeras de på delad listplats.