styrelsemöten

Vill du som medlem ta upp något på styrelsemötet eller distriktets möten så maila någon i styrelsen senast sju dagar innan mötet.