styrelsemöten

  • 22 februari 2017 Årsmöte - Studiefrämjandet
GÄVLEBORGSDISTRIKTETS MÖTEN
  • 19 mars 2017 Årsmöte - Gävle BK

Vill du som medlem ta upp något på styrelsemötet eller distriktets möten så maila någon i styrelsen senast sju dagar innan mötet.