Vill du bli medlem i Valbo Brukshundklubb? Välkommen! Se info nedan:

Ordinarie medlemsskap i Valbo Brukshundklubb 2018: 600 kr som består av   

  • Förbundsavgift 400 kr 
  • Lokalklubbsavgift 200 kr


Är du inte medlem i någon brukshundklubb tidigare gör du så här:
Betala in medlemsavgiften 600 kr till Pg 112 14 54-1. Betalningsmottagare är Valbo Brukshundklubb.
Ange namn, adress, mobilnr, personnr (ååmmdd-xxxx) och e-mailadress. Får du inte plats med all info på inbetalningen så skickar du ett mejl till kassor@valbobk.se Skriv NY MEDLEM som ämne och ange alla ovanstående uppgifter samt datum för inbetalning.

Är du redan medlem i någon annan brukshundklubb gör du så här:
Betala bara in lokalklubbsavgiften, 200 kr till Pg 112 14 54-1. Betalningsmottagare är Valbo Brukshundklubb.
Ange namn, adress, mobilnr, personnr (ååmmdd-xxxx), e-mailadress och ditt medlemsnummer i Svenska Brukshundklubben. Får du inte plats med all info på inbetalningen så skickar du ett mejl till kassor@valbobk.se Skriv NY KLUBBMEDLEM som ämne och ange alla ovanstående uppgifter samt datum för inbetalning

Ungdomsmedlem
Ungdomsmedlem är mellan 7 och 25 år. Gå med i Sveriges Hundungdom (SHU) och välj Svenska Brukshundklubben som specialklubb. Då får du två medlemskap för priset av ett. Läs mer på shu.se

Familjemedlemskap
Familjemedlem betalar endast lokalklubbsavgift, 200 kr. Förutsättningen är att någon i familjen, i samma hushåll, redan är ordinere medlem och att du blir medlem i samma klubb eller klubbar. Ange medlemsnumret på den som är ordinarie-medlem på samma adress. (I medlemskapet ingår inte tidningen Brukshunden. Den skickas endast ut till ordinarie medlem). 

Gör så här:
Betala bara in lokalklubbsavgiften, 200 kr till Pg 112 14 54-1. Betalningsmottagare är Valbo Brukshundklubb.
Ange namn, adress, mobilnr, personnr (ååmmdd-xxxx), e-mailadress och medlemsnummer i Svenska Brukshundklubben för den i familjen som redan är medlem. Får du inte plats med all info på inbetalningen så skickar du ett mejl till kassor@valbobk.se Skriv NY FAMILJEMEDLEM som ämne och ange alla ovanstående uppgifter samt datum för inbetalning